Persondatapolitik

Balance by Bach behandler altid dine data i overenstemmelse med EU´s databeskyttelsesforordning (GDPR), markedsføringsloven samt de til enhver tid gældende love i Danmark.

Som behandler er jeg forpligtet til at føre journal. Denne indeholder såkaldte personfølsomme oplysninger, hvilket betyder informationer, som kun er tiltænkt mig og som er givet for at kunne sammensætte den bedst tænkelige behandling i forhold til dig.

Din journal indeholder dit navn, adresse, fødselsår og dit telefonnummer samt de helbredsoplysninger, som du har givet til mig i forbindelse med dit besøg i klinikken.

Sletning af dine data sker senest 3 år efter seneste kontakt, eller hvis du anmoder mig om det.

Du kan til enhver tid bede om at få slettet de oplysninger, som jeg opbevarer om dig.

Disse informationer må ikke opbevares uden dit samtykke. Du vil derfor ved dit 1. besøg få udleveret en såkaldt samtykkeerklæring, som du skal underskrive.

Den journal, som jeg udfylder, vil blive krypteret og i øvrigt opbevaret af en udbyder, der lever op til de krav, der stilles til en databehandler.

Jeg anvender ikke cookies eller annoncer på min hjemmeside, men trafikken på min hjemmeside bliver registreret af google analytics.